Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł Boże dla Heleny i Stanisława w 57 r. ślubu

Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł Boże dla Heleny i Stanisława w 57 r. ślubu