Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniny i Stanisława Pawlikowskich w 50 r. ślubu

Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniny i Stanisława Pawlikowskich w 50 r. ślubu