Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie, błogosł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Rafacz.