Dziękczynna z prośba o zdrowie, błogosł. Boże i opieke Matki Bożej, Dary Ducha św. dla Heleny

Dziękczynna z prośba o zdrowie, błogosł. Boże i opieke Matki Bożej, Dary Ducha św. dla Heleny