Dziękczynna z prośba o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z ok. imienin

Dziękczynna z prośba o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z ok. imienin