Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty z ok. urodzin