Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Agnieszki Gał i Agnieszki Kułach okazji imienin.

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Agnieszki Gał i Agnieszki Kułach okazji imienin.