Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Agnieszki Taras, Agnieszki Gał i Agnieszki Kułach okazji imienin.