Dziękczynna za 37 lat istnienia Róży Niepok. Serca Maryi, z prośbą o błogosł. Boże dla wszystkich członkiń tej Róży i ich rodzin, oraz pokój wieczny w niebie dla zmarłych członkiń.

Dziękczynna za 37 lat istnienia Róży Niepok. Serca Maryi, z prośbą o błogosł. Boże dla wszystkich członkiń tej Róży i ich rodzin, oraz pokój wieczny w niebie dla zmarłych członkiń.