Dziękczynna za dar kapłaństwa, o opiekę Bożą i Dary Ducha św. dla ks. Stanisława z ok. rocznicy święceń kapłańskich