Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże dla kapłanów, Dary Ducha św. i moc od Jezusa Najwyższego Kapłana

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże dla kapłanów, Dary Ducha św. i moc od Jezusa Najwyższego Kapłana