Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże dla kapłanów, Dary Ducha św. i moc od Jezusa Najwyższego Kapłana

Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosł. Boże dla kapłanów, Dary Ducha św. i moc od Jezusa Najwyższego Kapłana


1 kwietnia 2021

Msza dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla kapłanów, Dary Ducha świętego i moc od Jezusa Najwyższego Kapłana

Zobacz cały kalendarz