Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Boże dla ks. Proboszcza i wszystkich kapłanów