Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Dary Ducha Świetego z ok. rocznicy święceń ks. Stanisława.