Dziękczynna za opiekę Bożą nad nami i za to, że jest z nami obecny w Eucharystii