Dziękczynna za otrz. łaski z prośba o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety w dzień imienin

Dziękczynna za otrz. łaski z prośba o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety w dzień imienin