Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny Młynarczyk

Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej dla rodziny Młynarczyk