Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o Boże błogosł. dla Stanisława w 50 r. ur.