Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa w 55 r. ślubu Heleny i Stanisława.

Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa w 55 r. ślubu Heleny i Stanisława.