Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa w 55 r. ślubu Heleny i Stanisława.

Dziękczynna za otrz. łaski z prośbą o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa w 55 r. ślubu Heleny i Stanisława.


17 kwietnia 2021

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w 55 rocznicę ślubu Heleny i Stanisława.

Zobacz cały kalendarz