Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata dla Renaty i Tomasza w 20 r. ślubu

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata dla Renaty i Tomasza w 20 r. ślubu