Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata dla Stanisława i Heleny Świątek w 56 r. ślubu