Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodzin z Róży Niepok. Serca N.M.P.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodzin z Róży Niepok. Serca N.M.P.


8 grudnia 2020

Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodzin z Róży Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

Zobacz cały kalendarz