Dziękczynna za udaną operację z prośbą o dalsze zdrowie, błogosł. Boże dla Anny