Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosł. Boże dla Marii