Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosł Boże i opiekę Matki Najśw. dla Zofii i Tadeusza Dorula z rodziną