Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosł Boże i opiekę Matki Najśw. dla Zofii i Wojciecha z ok. 35 roczn. ślubu