Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże opiekę Maki Bożej i św. Patronów dla Stansława i Heleny w 58 r. ślubu

Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże opiekę Maki Bożej i św. Patronów dla Stansława i Heleny w 58 r. ślubu