+ Jan Stasik w 11 r. śm.

+ Jan Stasik w 11 r. śm.