+ Jan Stasik w 12 r. śm.

+ Jan Stasik w 12 r. śm.