+ Janina Gał w 36 r. śm. i Franciszek mąż w 14 r. śm.

+ Janina Gał w 36 r. śm. i Franciszek mąż w 14 r. śm.