O błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów do Częstochowy oraz ich rodzin