O Boże błogosł., światło Ducha św. i zdrowie dla ks. Proboszcza

O Boże błogosł., światło Ducha św. i zdrowie dla ks. Proboszcza