Podziękowanie za wszelkie łaski z prośba o błogosł. Boże, opiek Matki Bożej i św. Elżbiety dla Elżbiety z ok. urodzin