Podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla wnuków i prawnuków