Podziękowanie za wszystkich kapłanów, z prośbą o światło Ducha św. dla kapłanów i wszelkie potrzebne łaski dla ks. proboszcza Stanisława

Podziękowanie za wszystkich kapłanów, z prośbą o światło Ducha św. dla kapłanów i wszelkie potrzebne łaski dla ks. proboszcza Stanisława