W int Parafian, ofiarodawców, fundatorów i dobrodziejów naszej parafii + Stanisław Król w 25 r.śm