Władysław Stasik w 5 r. śm.

Władysław Stasik w 5 r. śm.