Za wszystkich kapłanów, z prośbą o światło Ducha św. i wszelkie potrzebne łaski

Za wszystkich kapłanów, z prośbą o światło Ducha św. i wszelkie potrzebne łaski