Kalendarz

Za Ojczyznę i o błogosł. Boże i światło Ducha Św. dla p. Prezydenta RP