1. Dziękczynna w 48 r. ślubu Heleny i Stanisława z prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej

1. Dziękczynna w 48 r. ślubu Heleny i Stanisława z prośbą o dalsze błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej