+ Bartłomiej Cukier, oraz + Stanisława i Władysław Łukaszczyk

+ Bartłomiej Cukier, oraz + Stanisława i Władysław Łukaszczyk