Dziękczynna z ok. 70 ur. Heleny, z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej