Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, Dary Ducha Świętego i zdanie matury dla Maćka

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, Dary Ducha Świętego i zdanie matury dla Maćka