Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Agnieszki z okazji 80 urodzin.