Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Andrzejka z okazji roczku

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Andrzejka z okazji roczku