Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Bartłomieja z ok. roczku.