Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, dla Elżbiety i Ramana w roczn. ślubu