Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Julii Malec z okazji roczku.

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Julii Malec z okazji roczku.