Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Stanisława Sztokwisza i Eweliny Sztokwisz

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Stanisława Sztokwisza i Eweliny Sztokwisz