Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Zofii i Tadeusza Dorula z Rodziną