Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Stanisława Wyrostka w 71 r. urodzin